http://www.greenpower.se/logotyper/bill_logo_3.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
GreenPower AB - Scandinaviens största distributör av elverk.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Diesel och oljetankar
Dieseltankar
Samtliga dieseltankar är godkända i enlighet med EN590:1993 ,UN1203, UN1863, UN1223, UN1230, UN1202
Maskin direktiv 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


GREENPOWER AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 40
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.greenpower.se
E-post:
info@greenpower.se