http://www.greenpower.se/logotyper/bill_logo_3.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Green Power AB - Scandinaviens största distributör av elverk.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN
Läser in...

Automatiska styrsystem automatstarter 6,5 till 1000kVA


Automatiska styrsystem automatstarter 6,5 till 1000kVA


GreenPower Generators


Automatiska styrsystem automatstarter 6,5 till 1000kVA
Vi tillverkar styrskåp för automatik uppstart av reservelverk i effekter upp till 1200 A. Säkra er mot oönskade strömavbrott genom att installera en övervakande kraftomkopplare.

Vi erbjuder nu några standardskåp till specialpris i effektområde  Amp. Skåpen levereras kompletta och är klara att installera i er central.

Uppfyller kraven enligt IEC 947.

Kaplingsklass IP55.

Godkända enligt ELSÄKERHETSVERKETS "Starkströmsföreskrifterna" och SVERIGES ELLEVERANTÖRERS Tekniska anvisningar för anslutning.

Fördelar med en automatisk kraftomkopplare
Genom att installera en av Greenpowers automatiska kraftomkopplare ges driftsäkerhet. Automatiken övervakar inkommande fas, vid ett strömavbrott indikerar fasgivaren uppstart av reservelverket och fas-växlaren slår då över automatiskt till elkraftsverkets strömkälla. Övervakning sker kontinuerligt vilket kan avläsas på kontrollpanelens display.
Då nätspänning åter är stabil växlar fasväxlaren åter till inkommande nät och därefter kör verket på efterkylning i några minuter innan nedstängning. Verket står då åter redo för en eventuell ny uppstart vid störning på inkommande nät. På kontrollpanelen kan värden avläsas drift tid, spänning, batteri effekt, förbrukning samt testkörning. 
Som tillval kan även GSM eller övervakning via internet fås. Vi på Greenpower projekterar kompletta enheter/system.

För mer information kontakta oss via telefon 0431-222 90 eller mail info@greenpower.se.
AntalArt. nr.Beskrivningá pris 
IDGPCA65Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 6,5kVA
IDGPCA10Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 10kVA
IDGPCA12Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 12kVA
IDGPCA15Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 15kVA
IDGPCA20Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 20kVA
IDGPCA30Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 30kVA
IDGPCA40Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 40kVA
IDGPCA60Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 60kVA
IDGPCA80Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 80kVA
IDGPCA100Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 100kVA
IDGPCA120Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 120kVA
IDGPCA150Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 150kVA
IDGPCA200Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 200kVA
IDGPCA250Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 250kVA
IDGPCA300Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 300kVA
IDGPCA350Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 350kVA
IDGPCA400Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 400kVA
IDGPCA450Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 450kVA
IDGPCA500Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 500kVA
IDGPCA570Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för reservelverk 570kVA
IDGPCA630Automatisk kraftomkopplare med övervakningspanel för elverk 630kVA

Du tittade nyligen på dessa produkter
För mer information kontakta oss på
0431-222 90